Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram
27.03.2015

dot. drogi powiatowej na terenie MiG Piwniczna Zdrój od skrzyżowania ul. Węgierskiej i ul. Szczawnickiej do Kosarzysk

dot. pisma, które zostało skierowane do Powiatowego Zarządu Dróg przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łomnicy-Zdroju

dot. sprzątania dróg powiatowych, poboczy, rowów, chodników po okresie zimowym na terenie Gminy Rytro i Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

27.03.2015

dot. udrożnienia przepustu pod drogą powiatową na Suchej Strudze

dot. postawienia znaku zakazu zatrzymania się B36 w obrębie budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łomnicy-Zdroju

22.05.2015

dot. dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój – pomalowanie barier ochronnych na mostach, 1 most (potok Czercz), 3 mosty (potok Łomniczanka)

9.10.2015

dot. drogi powiatowej K1518 położonej w Wierchomli Wielkiej, wspólna interpelacja z S. Sułkowskim oraz M. Adamczyk.

dot. drogi powiatowej położonej na ul. Szczawnickiej w Piwnicznej Zdroju (budowa chodnika)

dot. drogi powiatowej na ul. Szczawnickiej w Piwnicznej Zdroju (położenie nowej nawierzchni)

1.04.2016

dot. jakości dróg powiatowych w Mieście i Gminie Piwniczna Zdrój po sezonie zimowym (droga w Wierchomli przy budynku OSP, droga w Piwnicznej-Zdroju – Kosarzyska, droga w Łomnicy-Zdroju)

16.09.2016

dot. drogi powiatowej w Łomnicy Zdroju – udrożnienia rowów i przepustów na odcinku od kościoła w górę i poszerzenia poboczy na tej drodze od szkoły w dół drogi powiatowej

24.03.2017

dot. drogi powiatowej w Piwnicznej Zdroju na ul. Szczawnickiej w stronę Kosarzysk

dot. porządków po sezonie zimowym

dot. drogi powiatowej w Rytrze na Suchej Strudze

31.08.2017

dot. drogi powiatowej w Rytrze – odcinka w pobliżu szkoły podstawowej (naprawa barierki ochronnej dla pieszych)

dot. remontu przejazdu kolejowego na drodze powiatowej w Rytrze w kierunku hotelu Perła Południa

dot. remontu drogi powiatowej w Piwnicznej Zdroju – ul. Szczawnicka

06.04.2018

dot. sprzątania dróg powiatowych po sezonie zimowym na terenie Gminy Rytro oraz Piwniczna Zdrój

dot. malowania barierek ochronnych na mostach dróg powiatowych na terenie Gminy Rytro oraz Piwniczna Zdrój

dot. chodnika położonego na terenie Łomnicy Zdroju od ronda do centrum

dot. uzupełnienia ubytków w jezdni po sezonie zimowym na drogach powiatowych w miejscowości Łomnica Zdrój, Wierchomla oraz Piwniczna Zdrój

18.06.2018

dot. remontu mostu na drodze powiatowej w Łomnicy Zdroju